Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle websitebezoekers van de website van Carpe Nunc Academy op https://carpenunc.nu.

Beschikbaarheid van de website

Als websitebezoeker erken je dat het verkeer van gegevens via internet vertragingen kan veroorzaken tijdens het downloaden van informatie van de website en daarom kan Carpe Nunc Academy niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die normaal zijn bij het gebruik van internet.

De websitebezoeker erkent en aanvaardt verder dat de website niet continu, vierentwintig uur per dag, beschikbaar zal zijn als gevolg van dergelijke vertragingen, of vertragingen veroorzaakt door het upgraden, wijzigen of standaardonderhoud van de website door het bedrijf.

Intellectuele eigendomsrechten

De online cursus is eigendom van Carpe Nunc Academy en wordt beschermd door Nederlandse en internationale wetten op het gebied van auteursrecht, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere wetten op intellectueel eigendom of eigendomsrechten.
Geen enkel recht, titel of belang in of op de online cursus of een deel daarvan wordt overgedragen aan een websitebezoeker, en alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Carpe Nunc Academy.

De bedrijfsnaam, het bedrijfslogo en alle gerelateerde namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van het bedrijf. De websitebezoeker mag dergelijke merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Carpe Nunc Academy.

Bedrijfsverplichtingen

Carpe Nunc Academy zal alle redelijke inspanningen leveren om de online cursus toegankelijk te maken. Het kan echter voorkomen dat vanwege gepland onderhoud en/of vereiste reparaties de toegankelijkheid tijdelijk onderbroken wordt. Carpe Nunc Academy is niet aansprakelijk voor onderbreking of schade als gevolg van oorzaken buiten de redelijke controle van Carpe Nunc Academy of voor onderbreking of schade die  redelijkerwijs niet voorzienbaar is door Carpe Nunc Academy.

Laatst aangepast op 27-01-2022

Trix van Hest